Skuteczna i bezpieczna globalna strategia

zwalczania pandemii COVID 19

Badania

Optymalna podaż mikroskładników odżywczych jest jedynym naukowo udowodnionym sposobem na poprawę ogólnej obrony immunologicznej przed infekcjami, co jest udokumentowane w każdym podręczniku biologii. Niniejsze badanie dostarcza naukowych dowodów na to, że specyficzna formuła mikroelementów jest skutecznym narzędziem w walce z pandemią COVID-19.

Komunikat prasowy

Zespół naukowców Instytutu Badawczego dr Ratha pod kierownictwem dr Aleksandry Niedzwiecki dowiódł, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych jest w stanie znacząco zmniejszyć liczbę receptorów znajdujących się na ludzkich komórkach, które są niezbędne do powstawania infekcji wirusowej w ludzkim organizmie.

Petycja

– Ogłoszenia nieograniczonego dostępu do opartego na nauce zdrowia naturalnego jako niezbywalnego prawa człowieka, zarówno dla tego, jak i wszystkich przyszłych pokoleń!

– Promowania profilaktycznych i terapeutycznych korzyści dla zdrowia płynących ze stosowania mikroskładników odżywczych na wszystkich poziomach badań medycznych, edukacji zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego!

– Uczynienia z profilaktyki i eliminacji chorób priorytetu dla krajowych i międzynarodowych polityk opieki zdrowotnej!