PRESS RELEASE: Placebo-controlled clinical study documents that Vitamin C greatly reduces mortality in patients at life-threatening stage of COVID-19: Effective, safe, and readily available way to help control the global pandemic

Kryształy witaminy C pod mikroskopem Komunikat prasowy: Kontrolowane przy pomocy techniki placebo badanie kliniczne potwierdza, że witamina C znacznie zmniejsza śmiertelność u pacjentów w zagrażającym życiu stadium COVID-19 Skuteczny, bezpieczny i łatwo dostępny sposób na opanowanie globalnej pandemii W randomizowanym kontrolowanym techniką placebo badaniu klinicznym interwencji terapeutycznych potwierdzono, że wysoka dawka witaminy C może zmniejszyć…