Niebezpieczeństwa związane ze zwalczaniem koronawirusa przy pomocy „szczepionek genetycznych”

Szczepienie milionów ludzi szczepionką opartą na adenowirusach oznaczałoby największą ingerencję w ludzki genom, dokonany w dziejach ludzkości. Niebezpieczeństwa związane ze zwalczaniem koronawirusa przy pomocy „szczepionek genetycznych” Ryzyko związane ze szczepionkami na koronawirusa, które mają być obecnie wprowadzane na całym świecie poprzez nośniki wirusów (adenowirusy) do ludzkich organizmów. Poniższe informacje nie zostały napisane przez zasadniczych przeciwników…

PRESS RELEASE: Placebo-controlled clinical study documents that Vitamin C greatly reduces mortality in patients at life-threatening stage of COVID-19: Effective, safe, and readily available way to help control the global pandemic

Kryształy witaminy C pod mikroskopem Komunikat prasowy: Kontrolowane przy pomocy techniki placebo badanie kliniczne potwierdza, że witamina C znacznie zmniejsza śmiertelność u pacjentów w zagrażającym życiu stadium COVID-19 Skuteczny, bezpieczny i łatwo dostępny sposób na opanowanie globalnej pandemii W randomizowanym kontrolowanym techniką placebo badaniu klinicznym interwencji terapeutycznych potwierdzono, że wysoka dawka witaminy C może zmniejszyć…